Vi är Eastcon

Andreas Karlsson

Andreas har ca 15 års erfarenhet som tjänsteman i byggproduktion med olika roller. Från arbetsledare till projektledare. Uppdragen har till stor del varit nyproduktion av bostäder, kommersiella fastigheter, industri och anläggning.

 

0707-96 16 33end email

Tomas Karlsson

Tomas har efter ca 30års erfarenhet som tjänsteman, bred kompetens inom projektstyrning, projektledning och projekteringsledning. Projekten har mestadels varit inom hus och industribyggnation.

 


0722-53 79 44
end email